ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
[ ประกาศ 1 ] [ ประกาศ 2 ]
[ ใบสมัคร ]


 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องตารางเรียกเก็บเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. ปี 2566
[ รายละเอียด ]

 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางเรียกเก็บเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. ปี 2566
[ รายละเอียด ]

                             

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร ประจำปี 2565

[ ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วม]
[ กำหนดการ ]

                         

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

[ รายละเอียด ]

                             

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี2566
[ รายละเอียด ]

                             

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019
[ รายละเอียด ]

                             

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2565 ”
[ รายละเอียด ]

                             

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และรับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์คะแนนดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

                             

ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2565
[ รายละเอียด ]
[ กำหนดการ ]

                             

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ปี 2565 [ รายละเอียด ]

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564

                             

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการส่งเสริมบุตรสมาชิก ประจำ ปี 2564  
ขอให้ผู้ปกครองมารับแทน ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
[ รายละเอียด ]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 และผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมหมายเลขผู้สมัคร [ รายละเอียด ]


ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 [ รายละเอียด ]

ใบสมัคร [ รายละเอียด ]ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564 [ รายละเอียด ]

ตารางจำนวนทุน [ รายละเอียด ]

ใบสมัคร ใบรับรองความประพฤติ [ รายละเอียด ]

LINE Add Friend https://lin.ee/0lbwOhK

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน
แล้วเลือก"คิวอาร์โค้ด"จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เลือกรูป "คิวอาร์โค้ด" ที่บันทึกไว้


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เรื่อง ขอเลื่อนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกฯ
เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทฯ
เรื่อง การงดส่งหุ้นรายเดือน
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงิน พนักงานราชการ
[ รายละเอียด ]

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด

ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
       มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 201 (covid-19)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
รางวัลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการเงินการบัญชี  ประจำปี  2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
[ รายละเอียด ]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด เรื่อง การประกัน
ชีวิตกลุ่มสำหรับผู้กู้ของสมาชิกสหกรณ์
[ รายละเอียด ]